Swoboda drukowania w chmurze

Druk mobilny oparty na technologii chmury prywatnej ma podobne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w środowisku korporacyjnym oraz dla organizacji publicznych, które chcą zaoferować bezpieczny druk mobilny, na przykład w sektorze edukacyjnym. Sieć prywatnych chmur hostowanych firmy EOP zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczne drukowanie mobilne, w tym wydruk podążający bez konieczności modyfikowania lub instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji na urządzeniu klienckim.

Bezpieczny wydruk

 • Dostęp kontrolowany przez administratora
 • Kompleksowe szyfrowanie plików
 • Środowisko prywatnej chmury wydruku
 • Wydruk podążający
 • Scenariusz wydruku dla gości
 • Bezpieczne wydawanie zadań wydruku
 • Uwierzytelnianie za pomocą kodu PIN
 • Uwierzytelnianie za pomocą karty identyfikacyjnej (opcjonalnie)
 • Uwierzytelnianie za pomocą nazwy użytkownika i hasła

Wsparcie polityki korporacyjnej BYOD*

 • Rozwiązanie dla wielu dostawców
 • Drukowanie z urządzenia mobilnego
 • Łatwość użycia
 • Drukowanie bez sterowników

* Bring Your Own Device (pol. przynieś własne urządzenie)

Elastyczne przesyłanie zadań

 • Druk za pośrednictwem sterowników
 • Druk za pośrednictwem poczty e-mail
 • Druk internetowy
 • Druk mobilny
 • Druk Google Cloud

Wsparcie formatów plików i ustawień wydruku

 • Obsługa sterownika drukarki
 • Zaawansowane drukowanie za pośrednictwem sterowników
 • Obsługa formatu plików bez sterowników
 • Konfiguracja ustawień drukowania w interfejsie sieciowym
 • Domyślne ustawienia wydruku
 • Drukowanie z poziomu strony internetowej

Rozliczanie i obciążanie

 • Dodatek do rozwiązania rozliczeniowego (opcjonalnie)